அழகு – இயற்கை…

அழகு – இயற்கை

இயற்கை அழகை புரியவைக்க சொற்களை தொடுத்து கோர்க்கிறேன் கவிதைகளாக.
படித்தால் செவிகள் அறியும்.
வெற்றுக் காகிதத்தில் தீட்டுகின்றேன் ஓவியமாக.
காணாதவர்கள் கண்டால்,விழிகள் அறியும்.


By,
irabas.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s